Home Page
NCTE Documents
syl
news
 About Us
infra
 Academics
cm
Approved by NCTE & Affiliated to Choudhary Ranbir Singh University, Jind
Aryavart College Of Education,
Campus- Muana
Tehsil - Safidon, Distt. Jind  (Haryana) Pin  126112

staff
crsu
Students Data
pm
Important Links
11
Sl.No.
Adm.Date
Roll.No.
NAME FATHER'S NAME UNIV. EDU. QUALI. % OF QUALI. EXAM. CATEGORY HAR/OPEN
B.Ed. - 2nd Year ( 2018-2020)
1 1/8/2019 1801 Abhishek Deepak Sharma K.U.K. B.Sc. 70.4
HG
2 1/8/2019 1802 Amit  Rambhagat MDU B.Sc. 56.6
HG
3 1/8/2019 803 Amit Kumar Sube Singh DCRUST M.Sc. 63.2
BC-A
4 1/8/2019 1804 Anju Ranbir K.U.K. B.Com. 71.9
HG
5 1/8/2019 1805 Ashita Jai Kishan Vats D.U. B.Com. 50.5
HG
6 1/8/2019 1806 Deepa Devi Rakesh Pundir CCSU B.A. 55.8
HG
7 1/8/2019 1807 Deepa Rani Hansraj K.U.K. M.Com 70.8
HG
8 1/8/2019 1808 Dhruv Kumar Tej Singh K.U.K. B.Sc. 65.44
BC-A
9 1/8/2019 1809 Jyoti Kuldeep Singh K.U.K. B.Sc. 56.4
HG
10 1/8/2019 1810 Jyoti Baniwal Krishan Dutt K.U.K. B.A. 69.2
BC-A
11 1/8/2019 1811 Jyoti Goel Rakesh Goel K.U.K. M.Com 71
HG
12 1/8/2019 1812 Kanika Jain Sanjay Jain K.U.K. B.Sc. 61.6
HG
13 1/8/2019 1813 Kannam Prem K.U.K. B.Sc. 57.7
HG
14 1/8/2019 1814 Kavita Mahavir Singh K.U.K. B.A. 68.3
HG
15 1/8/2019 1815 Kimti Lal Bhim Singh K.U.K. B.Sc. 55.4
SC
16 1/8/2019 1816 Kanu Priya Rawat Ram Parkash Rawat HNBGU B.A. 53.3
HG
17 1/8/2019 1817 Krishma Rajinder Singh K.U.K. B.Sc. 61.3
HG
18 1/8/2019 1818 Maryada Raj Kumar Saini K.U.K. M.Tech 72.7
BC-B
19 1/8/2019 1819 Monika Raj Singh K.U.K. B.Sc. 69
HG
20 1/8/2019 1820 Monika Gulab SIngh K.U.K. B.A. 63.3
BC-A
21 1/8/2019 1821 Monika Rani Vinod Kumar K.U.K. B.Sc. 62.6
HG
22 1/8/2019 1822 Neelam Rani Sharvan Kumar MDU B.A. 53.3
BC-A
23 1/8/2019 1823 Neetu Balwan K.U.K. B.Sc. 57.5
HG
24 1/8/2019 1824 Nidhi Kumari Narendra Tiwari B.R.Ambedakar B.Sc. 71.6
AIOG
25 1/8/2019 1825 Pooja Devi Jai Bhagwan K.U.K. B.A. 50.8
HG
26 1/8/2019 1826 Pooja Rani Suresh Pal K.U.K. M.A. 51.7
BC-A
27 1/8/2019 1827 Pooja Verma Joginder Verma K.U.K. B.Com. 60
BC-A
28 1/8/2019 1828 Priyanka Madan Lal K.U.K. B.Com. 50.1
HG
29 1/8/2019 1829 Priyanka  Madan Lal Sharma D U B.A. 58.3
HG
30 1/8/2019 1830 Priyanka Nanku Ram K.U.K. B.Com. 53.8
BC-A
31 1/8/2019 1831 Rajvinder Kaur Balkar Singh K.U.K. B.A. 61
HG
32 1/8/2019 1832 Ranjan Kumar Narendra Tiwary B.R.Ambedakar B.Sc. 70.8
AIOG
33 1/8/2019 1833 Raushani Kumari Ram Sundar Singh L.NM Univerity  B.A. 60.9
AI BCB
34 1/8/2019 1834 Reeya Rana Rajender Rana K.U.K. B.Sc. 60.9
HG
35 1/8/2019 1835 Ritu Dhrambir MDU M.Sc 62.6
HG
36 1/8/2019 1836 Ritu Saini Subhash Chand K.U.K. B.A. 63.8
BC-B
37 1/8/2019 1837 Rupa Birbal K.U.K. B.A. 69.6
HG
38 1/8/2019 1838 Savita Rani Krishan Chand K.U.K. M.A. 51.3
HG
39 1/8/2019 1839 Seema Rani Jai Bhagwan K.U.K. B.A. 60.6
HG
40 1/8/2019 1840 Sheela Maman MDU B.A. 83.5
HG
41 1/8/2019 1841 Shivani Chauhan Ajit Chauhan CCSU Meerut M.A. 55
HG
42 1/8/2019 1842 Sonia Rajender Prasad K.U.K. B.Sc. 62.4
HG
43 1/8/2019 1843 Sumit Kumar Satish Kumar D.U. B.A. 73.4
HG
44 1/8/2019 1844 Sunil Kumar Lachhman Singh K.U.K. B.A. 50
BCA
45 1/8/2019 1845 Sunni Dayal Mange Ram K.U.K. M.A. 55.8
SC
46 1/8/2019 1846 Vishakha Kiran Pal K.U.K. B.A. 63.2
HG
B.Ed. 1st Year
47 10/09/19 1901 ARPIT SUKHDEV K.U.K. M.Sc. 63
BC-A
48 25/10/19 1902 ARUN KUMAR RAJINDER KUMAR AMITY Uni MBA 66.4
GEN
49 10/09/19 1903 DEEPAK MAHENDER K.U.K. B.A. 53.25
GEN
50 10/09/19 1904 DEEPAK JAGDISH CHANDER K.U.K. M.Sc. 68.9
BC-A
51 10/09/19 1905 DEEPIKA SURESH KUMAR K.U.K. B.Com. 60.2
BC-A
52 10/09/19 1906 GAGANDEEP KAUR SAHAB SINGH K.U.K. B.A. 57
GEN
53 10/09/19 1907 JYOTI SATISH KUMAR K.U.K. B.A. 53.58
GEN
54 10/09/19 1908 KAJAL RANI PAWAN KUMAR K.U.K. B.Sc. 64.29
GEN
55 10/09/19 1909 KAVITA AAZAD SINGH K.U.K. B.A. 75.75
GEN
56 10/09/19 1910 KOMAL RANI RAMBHUL SINGH K.U.K. B.Sc. 60.75
GEN
57 10/09/19 1911 MANSI KARAMVIR K.U.K. B.A. 50
SC
58 10/09/19 1912 MONIKA SURENDER KUMAR K.U.K. B.Sc. 69.1
BC-A
59 10/09/19 1913 MONIKA DEVI SATYAPAL K.U.K. M.A. 68.35
GEN
60 10/09/19 1914 NARESH KUMAR RAMPHAL MDU M.Sc. 50.12
BC-A
61 10/09/19 1915 NEELAM RANI KIRAN PAL K.U.K. M.Sc. 55
GEN
62 10/10/19 1916 NEERAJ  NIRMAL K.U.K. B.A. 50
GEN
63 10/10/19 1917 PARGATI RAKESH KUMAR Subarti Uni B.Sc. 63.4
GEN
64 10/10/19 1918 PRIYANKA RAJ KARAN K.U.K. M.A. 56.4
GEN
65 10/10/19 1919 PRIYANKA DEVI SATBIR SINGH K.U.K. M.A. 56
BC-A
66 10/10/19 1920 RAJENDER SINGH ROSHAN LAL K.U.K. M.A. 63
SC
67 10/10/19 1921 REETU DEVI PARTAP SINGH K.U.K. B.A. 52.62
GEN
68 10/10/19 1922 RENU YASHPAL SINGH K.U.K. B.A. 64.12
GEN
69 10/10/19 1923 RITU VERMA JAGDISH VERMA K.U.K. B.Sc. 53.69
BC-A
70 10/10/19 1924 SHASHI RAMESH KUMAR BMU M.Sc. 66.37
GEN
71 10/10/19 1925 SHIVANI RAM SINGH K.U.K. B.A. 55.37
GEN
72 10/10/19 1926 SONAM DEVI TEJPAL SINGH K.U.K. B.A. 62.6
GEN
73 10/10/19 1927 SONIA DEVI CHAMAN SINGH K.U.K. M.A. 60.6
GEN
74 10/10/2019 1928 SUMAN  KULDEEP K.U.K. B.A. 62
BC-B
75 13/09/2019 1929 RAJ KUMAR RAM JATAN RAM B.S.B.A. Uni. B.A. 60.25
SC
76 17/09/2019 1930 KIRAN SOMNATH K.U.K. B.A. 68.87
BC-B
77 10/9/2019 1931 KIRAN RAJBIR K.U.K. B.A. 60
Gen
78 1/10/2019 1932 ANNU DEVI SUBE SINGH K.U.K. B.A. 60
Gen
79 1/10/2019 1933 PRIYANKA MAHAVIR K.U.K. B.A. 65.37
GEN
80 5/10/2019 1934 ANUJ KUMAR SATPAL SINGH K.U.K. M.A. 55.5
Gen
81 5/10/2019 1935 ROMITA SAT PRAKASH P.U. M.A. 62.45
BC-A
82 4/10/2019 1936 KAMAL KISHOR BAITHA HARISHANKAR BAITHA B.S.B.A. Uni. B.A. 54.62
SC
83 4/10/2019 1937 DIP RANJAN KUMAR SINGH JAY KISHOR SINGH B.S.B.A. Uni. B.A. 63.5
GEN

 

nrclogncte
accts
student
lib